Klub učiteľov geografie

Pozvánka na stretnutie KUG 11. 12. 2019

Prednášky zo stretnutí

29. 10. 2019

J. Kaňuk: Geoid, sféroid, mapová projekcia. Ako sa v tom nestratiť?

S. Csachová: Uzbekistan – orientálny, sovietsky a súčasný

V. Ondová: Skupinové vyučovanie v geografii

 

10. 5. 2019

S. Csachová: Európska únia

M. Kulla: Aktuálne trendy v poľnohospodárstve SR

Z. Hochmuth: Jaskyne a ich využitie v rámci školskej geografie