V prvý marcový týždeň roku 2014 bolo v rámci APVV projektu SPATIAL3D realizované podrobné 3-D mapovanie jaskyne Domica pomocou pozemného laserového skenovania. Výsledkom mapovania je mračno bodov reprezentujúce vnútroný povrch jaskyne, pričom obsahuje vyše 10 miliárd bodov s rozostupom od 1 - 15 milimetrov. Ide teda o veľmi detialnú priestorovú 3-D reprezenetáciu prírodného dedičstva, ktorú ďalej využijeme v tvorbe nových metód 3-D modelovania, vo výskume vývoja jaskyne a územia nad ňou. Práve spracovanie a analýza takéhoto množstva údajov v GIS je výzvou pre projekt SPATIAL3D. Skenovanie odborne garantoval a spoločne s riešiteľmi projektu vykonal kolega John Meneely z Queen's University Belfast v Spojenom kráľovstve, ktorý má bohaté skúsenosti so skenovaním jaskýň a objektov na povrchu. Ďakujeme tiež zástupcom Správy slovenských jaskýň za povolenie vykonávať v Domici výskumné úlohy. Nasledujúce obrázky dokumentujú výsledný pôdorys mračna bodov a realizáciu úlohy.

 podorys_spojene_skeny.jpg

 

IMG_1811.jpg

 

IMG_1620.jpg

IMG_1516.jpg

IMG_1340.jpg

IMG_1118.jpg

samsonove_stlpy_tls.jpg