Udalosť: International Training Course on Karst Ecosystem and Geomicrobiology
Dátum: 15. - 28. 10. 2014
Miesto: Guillin, Čína
Popis:

Vďaka podopore Medzinárodného centra pre výskum krasu IRKC v Guiline, ktoré funguje pod záštitou UNESCO, Inštitútu krasovej geológie CAGS a Čínskej univerzity geovied sa aj tento rok konal v meste Guilin medzinárodný tréning študentov a vedcov zaoberajúcich sa krasovou problematikou. Tohtoročná téma zameraná na ekosystém a mikrobiológiu jaskýň bola orientovaná na štúdium interdisciplinárnych vzťahov, ktoré majú výrazný globálny dopad na svetovú klímu. Z prednášajúcich sa predstavili zahraniční aj domáci odborníci v problematike geomikrobiológie - Annette S. Engel (Univesity of Tennessee, USA), Janez Mules (Karst Research Institute, Slovinsko), Wang Hongmei (China University of Geosciences, Wuhan). Rozsiahlu tému krasového ekosystému sa z rôznych uhlov pohľadov pokúšali objasniť Li Wei (Wuhan Botanical garden), Nataša Ravbar ( Karst Research Institute, Slovinsko), Saša Milanovič (Univesrity of Belgrade, Srbsko) a mnohí ďaľší. Tréning zahŕňal aj návštevu terénych monitorovacích staníc pre výskum hydrochémie krasových vôd a ukážky práce v mikrobiologických laboratóriách. Kurzu sa zúčastnilo 17 študentov z 14 krajín a za Oddelenie fyzickej geografie Ústavu geografie ho absolvovala naša študentka druhého ročníka magisterského stupňa v odbore geografia, Bc.Veronika Straková, ktorú na akciu vyslala vďaka existujúcim kontaktom jej diplomová vedúca Dr. Alena Petrvalská . Účasť na kurze priniesla upevnenie vzťahov s kolegami z Maďarska a Srbska a rovnako aj získanie nových pracovných kontaktov v Mongolsku a Juhoafrickej republike.

 

DSC_1303.jpg

 

Veronika Straková v pléne medzinárodné kurzu.

 

DSC_3335.jpg

  Praktické cvičenie účastníkov v teréne.