Udalosť: Zintenzívnenie spolupráce s Queen's University Belfast
Dátum: 23. – 29. 3. 2015
Miesto: Belfast, Spojené Kráľovstvo
Popis:

Zamestnanci nášho ústavu Dr. Michal Gallay a Dr. Ján Kaňuk opäť navštívili partnerské pracovisko School of Geography, Archaeology and Palaeoecology v Belfaste, kde intezívne diskutovali o rozvoji ďalšej spolupráce. V rámci série vedeckých seminárov v sekcii environmentálneho výskumu predniesol Dr. Michal Gallay prednášku na tému Identifikácia terénnych depresií pod lesným porastom pomocou leteckého laserového skenovania a Dr. Ján Kaňuk odprezentoval prednášku s názvom Pozemné laseové skenovanie jaskyne Domica. Obe prednášky vyvolali veľmi zaujímavú vedeckú diskusiu, pričom odznelo viacero návrhov na zintenzívnenie ďalšej spolupráce medzi pracoviskami a spoločných projektov. Druhá časť návštevy bola zameraná na spracovanie údajov z pozemného laserového skenovania z jaskyne Domica, ktorá bola skenovaná v marci 2014 a je spoločným projektom obidvoch pracovísk.

 

Spolu s experom na pozemné laserové skenovanie Johnom Meneelym diskutovali o registrácii mračna bodov a možnostiach tvorby povrchov pre environmetnálne analýzy.

   
 

V sobotu 28.3. Dr. Antoinette Keaney zorganizovala terénnu exkurziu, v rámci ktorej sa Dr. Gallay a Dr. Kaňuk zúčastnili terénnych meraní útesu v oblasti Malin Head na severe Írska, kde demonštrovali pre severírskych kolegov inovatívnu metódu tvorby 3D modelov reliéfu, tzv. Structure from motion.

 
  Dr. Andrew Bell a Dr. Andrew Bratton. Dr. Bell vysvetlil procesy svahovej modelácie na írskom pobreží a ich dopad na cestnú sieť krajiny. Dr. Bratton vysvetlil geologický vývoj a historický vývoj severného pobrežia Írska v súvislosti s meraním výšky hladiny mora. Obe strany spoločne diskutovali o možných aplikáciách a budúcej spolupráci.