Udalosť: Úspech nášho študenta Lóranta Pregiho na ŠVK v Bratislave
Dátum: 22. 4. 2015
Miesto: Bratislava, Slovensko
Popis:

Bc. Loránt Pregi, študent Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach, zvíťazil v geografickej sekcii Študentskej vedeckej konferencie 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia sa uskutočnila dňa 22. 4. 2015. Bc. Lórant Pregi predniesol príspevok na tému Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva v kontexte migračných trendov vo funkčnom mestskom regióne Lučenec. Viac o priebehu konferencie sa môžete dozvedieť tu.

 

Kolektív pracovníkov Ústavu geografie mu srdečne blahoželá a praje mnoho ďalších vedeckých úspechov.