Udalosť: Študentská vedecká konferencia 2015
Dátum: 22. 4. 2015
Miesto: Košice, Slovensko
Popis:

V rámci Prírodovedeckých dní sa dňa 22.4. 2015 uskutočnila na Ústave geografie Študentská vedecká konferencia. Študenti súťažili v dvoch sekciách: Fyzická geografia a geoinformatika (5 študentov) a Humánna a regionálna geografia (6 študentov). Členovia oboch komisií sa zhodli, že tohtoročná konferencia mala vysokú úroveň. Súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme.

Výsledky ŠVK 2015