Udalosť: Špičkové technológie diaľkového prieskumu obohatia laboratórim GIS
Dátum: 21.-30.4. 2015
Miesto: Hochschule Luzern, Švajčiarsko
Popis:

V dňoch 21. až 30. apríla sa naši pracovníci Michal Gallay(ÚGE), Ján Kaňuk (ÚGE) a Eduard Dvorný (CAI) zúčastnili v rámci projektu SOFOS školenia na bezpilotné letecké zariadenia a laserové skenovanie pre diaľkový prieskum Zeme. Školenie sa konalo na pôde Technickej vysokej školy v Lucerne (Hochschule Luzern) vo Švajčiarsku a pozostávalo z troch blokov.

   hoschuleluzern.jpg
  Prvý blok bol zameraný na realizáciu pozemného laserového skenovania pomocou špičkového skenera VZ-1000 od rakúskej firmy Riegl LMS. Pracovníci nášho ústavu sa oboznámili s podrobnou technickou špecifikáciou zariadenia, nárokmi na obsluhu a údržbu zariadenia, ako aj sa zúčasnili merania v teréne a následného spracovania údajov v programe RiSCANPro.
   tls2.jpg
   tls.jpg
  tls3.jpg
 
V druhom bloku školenia sa účastníci venovali bezpilotnému leteckému zariadeniu Scout B1-100 od firmy Aeroscout. V tejto časti školenia sa naši pracovníci oboznámili s konštrukciou zariadenia, nárokmi na údržbu a prevádzku a absolvovali aj zaškolenie na pilotovanie zariadenia.
  uav2.jpg
  Tretí blok školenia bol zameraný na laserové skenovanie pomocou uvedeného bezpilotného leteckého zariadenia s inštalovaným laserovým skenerom VUX-1 od firmy Riegl LMS ako aj inštalovaným "Full frame" fotoaparátom od firmy SONY s fixovaným 55 mm objektívom s vysokou citlivosťou na svetlo. Na záver každého bloku školenia naši pracovníci absolvovali test a bol im vystavený certifikát oprávňujúci ich na obsluhu a používanie uvedených zariadení o ktoré sa čoskoro rozšíri laboratórium GIS na Ústave geografie.
  uav1.jpg