Udalosť: Spolupracujeme s Palackého univerzitou v Olomouci
Dátum: 23.-26.3. 2015
Miesto: Olomouc, Česká republika
Popis: V dňoch 23.až 26.marca 2015 sa Dr. Marián Kulla zúčastnil štúdijného pobytu na Katedre geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Súčasťou pobytu bola prednáška pre študentov geografie v rámci predmetu Regionálna geografia Slovenska na tému Elektrotechnický priemysel na Slovensku. Hlavným účelom návštevy bolo hlavne prehĺbenie vzájomnej spolupráce s olomouckými kolegami, o čom svedčí aj následná návšteva doc. Mariána Halása na Ústave geografie v dňoch 22. až 24 apríla 2015. Obe strany zhodnotili doterajšiu spoluprácu v oblasti mobilitných výmenných programov študentov a zároveň identifikovali nové možnosti pre nasledujúce obdobie. Dr. Kulla využil pobyt aj na prehliadku historického centra mesta, či návštevu niektorých kultúrnohistorických pamiatok v zázemí Olomouca (Svatý Kopeček u Olomouce).
   
   Bazilika sv. Václava

   Olomoucký orloj