Rádio Košice a Ústav geografie o demografickej situácii na východe Slovenska

V Rádiu Košice bol 4. mája 2015 odvysielaný rozhovor s naším kolegom Dr. Ladislavom Novotným, odborníkom na demogeografiu a regionálnu geografiu. V pravidelnej rubrike rádia Košice "Témy a udalosti z Košíc a okolia" hovoril o zmene demografických pomerov na východnom Slovensku, najmä v meste Košice. V rozhovovore sa Dr. Novotný dotkol aj témy sťahovania obyvateľstva z vidieka do mesta. Ako uviedol, " typický človek, ktorý sa sťahuje do mesta, je charakteristický tým, že je mladý, vo veku od 20 do 30 rokov, je slobodný, prípadne v partnerskom zväzku bez detí, ktorý v meste začína kariéru, resp. sa do mesta sťahuje za prácou". Dr. Novotnému ďakujeme za propagáciu výskumenj čínnsoti Ústavu v mediách.
Celý rozhovor si môžete vypočuť v archíve Rádia Košice.