Dátum: 13. 9. – 18. 9. 2015
Miesto: Košice – Rožňava – Číž – Lučenec – Krupina – Dudince – Levice – Nitra – Galanta – Šaľa – Budmerice – Červený Kameň – Trnava – Smolenice – Brezová pod Bradlom – Myjava – Trenčín – Trenčianske Teplice – Lednické Rovne – Rajecké Teplice – Rajecká Lesná – Žilina – Terchová – Ružomberok – Lúčky – Bešeňová - Liptovský Mikuláš – Svit – Spišské Vlachy – Košice
Udalosť: Exkurzia z humánnej geografie 2. termín
Popis: V dňoch 13. 9. – 18. 9. 2015 sa študenti 3. ročníka Geografie a medziodborového štúdia geografie s históriou a anglickým jazykom pod vedením Dr. Kullu a Dr. Novotného zúčastnili Exkurzie z humánnej geografie. Exkurzia sa realizovala aj s finančnou podporou  národného projektu: „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Počas exkurzie študenti spoznávali demogeografické, sídelné a hospodárske pomery v rôznych regiónoch Slovenska. Navštívili viaceré mestá (Rožňava, Krupina, Nitra, Šaľa, Trnava, Myjava, Trenčín, Ružomberok, Svit), kúpeľné mestá a mestečká (Číž, Dudince, Trenčianske a Rajecké Teplice, Lúčky) ale aj významné priemyselné podniky: Samsung Galanta – najvýznamnejší elektrotechnický podnik na Slovensku, RONA Lednické Rovne – najvýznamnejší slovenský výrobca pohárov na Slovensku, Kofola Rajecká Lesná, či jediného predstaviteľa kožiarskeho priemyslu na Slovensku spoločnosť SlovTan Contract Liptovský Mikuláš. V Terchovej, na Myjave, v Nitre, Malokarpatskej vínnej oblasti či na Liptove mali študenti možnosť pozorovať fungovanie miestneho a regionálneho cestovného ruchu.
   
  EHG2-2015-01
  Z Vartovky – rozhľadne nad mestom Krupina, ktorá pochádza z čias Tureckých nájazdov na naše územie, mohli študenti pozorovať typické črty rozptýleného osídlenia na Krupinskej planine.
  EHG2-2015-02
  Malokarpatský región sa do povedomia dostal najmä vďaka vínnemu turizmu. Rozvoju cestovného ruchu však napomáhajú aj tunajšie hrady a zámky. Počas exkurzie sme navštívili aj jeden z najkrajších zámkov na Slovensku v Smoleniciach.
  EHG2-2015-03
  Študentov uchvátila aj Mohyla M. R. Štefánika na Bradle nad Brezovou pod Bradlom. Viacerých študentov zo Spiša potešila informácia, že hlavným stavebným materiálom boli travertíny z Dreveníka.
  EHG2-2015-04
  Z viacerých navštívených kúpeľných miest si najviac pozornosti získali druhé najväčšie kúpele na Slovensku – Trenčianke Teplice. Každoročne sa tu uskutočňuje najvýznamnejší filmový festival na Slovensku – Artfilm. Filmový most slávy však láka návštevníkov v priebehu celého roka.
  EHG2-2015-05
  Z potravinárskych firiem sme navštívili podnik Kofola v Rajeckých Tepliciach, kde sme sa okrem iného dozvedeli skutočnosť, že Slovensko spolu s Českou republikou sú jedinými európskymi krajinami, kde lídrom na trhu s nealkoholickými nápojmi nie je americký gigant Coca-Cola.
  EHG2-2015-06
  V Žiline sa nachádza papierenský podnik s vyše 100 ročnou tradíciou – Metsä Tissue, ktorý nadviazal na tradíciu výroby celulózy v meste. Študenti sa v ňom oboznámili s procesom výroby a dodávateľsko-odberateľkými vzťahmi a ako pozornosť si z podniku odniesli balíčky čerstvo vyrobených hygienických vreckoviek.
  EHG2-2015-07
  Socha garbiara napovedá, že sme navštívili mesto, kde má spracovanie kože dlhú tradíciu. Podnik SlovTan Contract v Liptovskom Mikuláši je dnes jediným spracovateľom surovej kože na Slovensku. Študentov najviac zaujala informácia, že podnik spracováva klokaniu kožu dovážanú z Austrálie, z ktorej sa následne vyrábajú kopačky značky Adidas.