Udalosť: Testovali sme náš nový pozemný laserový skener VZ-1000 od firmy Riegl v okolí Kysackej jaskyne
Dátum: 1.2.2016
Miesto: Košice, Slovensko
Popis:

Uplynulé vianočné sviatky sme využili aj na testovanie nášho pozemného laserového skenera VZ-1000 od firmy Riegl, ktorý sme nadobudli z prostriedkov UVP Technicom.

Akciu sme realizovali pri Kysackej jaskyni a jej cieľom bolo preveriť možnosti vzájomného spájania skenov z jednotlivých stanovísk viacerými metódami v prírodnom prostredí. Taktiež sa preukázala funkcionalita prístroja v náročných poveternostných podmienkach pri relatívne nízkej teplote a vysokej vlhkosti, ktorá zhoršuje prienik infračerveného lasera atmosférou.

Výsledkom skenovania je mračno bodov získané vzájomnou registráciou 12 samostatných skenov, ktoré reprezentujú povrch lesnatej krajiny v okolí jaskyne a čiastočne aj jaskynné priestory. Dôležitým výstupom sú aj praktické skúsenosti, vďaka ktorým môžu budúce meračské misie prebiehať hladšie. Skener plánujeme využiť  v rámci prebiehajúcich výskumných projektov, napr. v Silickej ľadnici a v Zádielskej tiesňave.

Pozrite si krátke video zo skenovania a spracovania dát.