Udalosť: 3D skenovanie kostola sv. Anny v Šarišských Bohdanovciach
Dátum: 18.2.2016
Miesto: Košice, Slovensko
Popis:

Laserové skenovanie je progresívnou technológiou, pomocou ktorej je možné zaznamenať krajinu v 3D. Táto technológia má viaceré aplikácie, ktoré doposiaľ v porovnaní so zahraničím na Slovensku ešte neboli plne využité. Jednou z oblastí je uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe.  
Pracovníci Ústavu geografie v spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom v Brestove realizovali laserové 3D skenovanie kostola sv. Anny v Šarišských Bohdanovciach. Pôvodný kostol stavaný v románskom slohu bol výrazne prebudovaný v roku 1924. Výsledkom skenovania je mračno bodov z 26 samostatných stanovísk, ktoré reprezentujú exteriér a interiér kostola.

Počas skenovania a spracovania údajov sme opäť nadobudli ďalšie cenné skúsenosti, ktoré by sme chceli odovzdať aj naším študentom v rámci štúdia geoinformatiky. Zároveň plánujeme pozemný skener viac využívať aj pre skenovanie ďalších objektov, ktoré sú naším kultúrnym dedičstvom.

Pozrite si krátke video zo skenovanie a spracovania 3D dát.