Mapovací kurz z humánnej geografie 2016

V dňoch 15. – 18. marca sa študenti 3. ročníka jednoodborového štúdia geografie zúčastnili mapovacieho kurzu z humánnej geografie, ktorý organizačne zabezpečilo Oddelenie humánnej a regionálnej geografie. Kurz prebiehal vo vybraných vidieckych i mestských obciach Dolného Spiša. Študenti v rámci neho realizovali dotazníkový prieskum zameraný na spokojnosť obyvateľstva s dostupnosťou a kvalitou vybraných služieb či pracovných príležitosti v daných obciach. Zároveň viedli krátky riadený rozhovor so starostami, primátormi, či inými predstaviteľmí navštívených obcí.

Percepcia vnímania vybraných atribútov mesta je jednou z kľúčových zložiek výskumu pozície malých miest v regionálnom sídelnom systéme. Vďaka tomu si účastníci kurzu osvojili praktické skúsenosti s výskumom percepcie vybraných javov obyvateľstvom, no zároveň, s takmer 800 vyplnenými dotazníkmi sa stali priamymi aktérmi výskumu, ktorý v súčasnosti Oddelenie humánnej a regionálnej geografie realizuje.

Oslovovaní boli obyvatelia a návštevníci obcí Smolník, Nálepkovo, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Gelnica, Margecany, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Rudňany, Markušovce, Smižany a Spišský Štvrtok. Touto cestou organizátori ďakujú predstaviteľom uvedených obcí, za pozornosť venovanú študentom aj za informovanie verejnosti o uskutočňovaní dostazníkového prieskumu. Ubytovanie bolo zabezpečené v Chate Sabinka v rekreačnej zóne Za Hurou pri Spišských Vlachoch. Za všestrannú ústretovosť, vrátane poskytnutia spoločenských priestorov na spracovanie a vyhodnocovanie dotazníkov, organizátori mapovacieho kurzu ďakujú správcovi chaty Jaroslavovi Matúšovi. Organizátori zároveň oceňujú príspevok študentov k bezproblémovému priebehu, aj napriek nepriaznivému počasiu v úvodných dňoch kurzu.

IMG 7704

 Študenti geografie v Spišských Vlachoch, jednej z najmenších obcí so štatútom mesta na Slovensku

 

IMG 7742a

Rozhovor s respondentom v Smižanoch, najväčšej obci (takmer 9000 obyvateľov) bez štatútu mesta na Slovensku

 

IMG 7784a

Spoločenský priestor Chaty Sabinka sa v záverečný deň kurzu zmenil na výskumné centrum, v ktorom prebehlo primárne spracovanie dotazníkov