Prekvapujúci dosah nášho pozemného laserového skenera
zadiel_tls_jano_low_res.jpg

Náš pozemný laserový skener RIEGL VZ-1000 využívame pre tvrobu veľmi podrobnej trojrozmernej (3-D) digitálnej reprezentácie krajiny. Podľa jeho technickej špecifikácie je vzdialenosť objektov, od ktorých skener ešte dokáže zachytiť odrazené laserové žiarenie do 1400 metrov. Túto schopnosť chceme využiť pre tvrobu veľmi podrobného digitálneho modelu Malej studenej doliny vo Vysokých Tatrách v rámci spoločného vecdeckého projektu APVV SEGMENT s Katedrou fyzickej geografie a geoekológie  PriF UK v Bratislave.

Pred touto meračskou misiou sme si však potrebovali preveriť funkčnosť zariadenia a najmä presnosť vzájomnej orientácie skenov skalného povrchu, ktoré budú v Tatrách viac ako 1000 m od skenera. Najbližšie ku Košiciam sa podpobný skalaný terén nachádza v Zádielskej tiesňave v Slovenskom krase.

 tls_rgb_web1.jpg
V rámci tohto testu, dňa 18.8.2017 Dr. Kaňuk a doc. Gallay z troch skenovacích pozícii zamerali ústie Zádielskej tiesňavy vyznačujúce sa ostrými skalnými útvarmi, ktoré boli vo vzdialenosti 800 až 1500 metrov od skenera. Použitá bola frekvencia 70 000 laserových pulzov za sekundu pre dosah 1400 metrov.
tls_range_web.jpg
Výsledkom skenovania z každej pozície bolo mračno bodov so vzájomným rozostupom 2 cm  vo vzdialenosti 100 metrov od skenera. Ako vidieť na obrázku, skener spoľahlivo zachytil plochy vo vzdialensoti viac ako 1400 metrov od skenera. Pre vzájomnú orientáciu a vyrovnanie mračien bodov sme využili najmä plochy na skalách a tiež niektorých budovách. Dosiahnutá presnosť automatickej orientácie metódou Multi-station adjustment bez použitia akýchkoľvek terčov bola 3,26 cm.
tls_rez_web.jpg

Výslednú presnosť preukazuje obrázok detailu úzkeho rezu 3 metre vysokej skalnej steny vo vzdialenosti 1000 m od skenera. Prítomné sú v nej body zamerané zo všetkých troch skenovancích pozícií.

Tento jednoduchý test preukázal možnosti zariadenia, ktoré v tomto prípade presiahli očakávanú kvalitu. Výskum glaciálneho vývoja Malej studenej doliny, tak budeme môcť spoľahlivo podporiť detailným 3D modelom.