Ústav geografie na konferencii 3Dgeoinfo v Singapure

Ako vypočítať koľko slnečnej energie dopadne na rôznorodé objekty v meste?

K tejto otázke prezentujú vedecké výsledky kolegovia Kaňuk, Šašak a Šupinský na konferencii 3Dgeoinfo v Singapure.
Ide o spoločný výskum v rámci riešených projektov APVV a VEGA s kolegami z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

singapur

 

Viac foto nájdete na našom facebooku a instagrame :)