Správa zo zahraničnej exkurzie Benelux 2019

Na prelome mája a júna naši geografi absolvovali zahraničnú exkurziu, v rámci ktorej spoznávali krajiny Beneluxu.

Zacestujte si si nimi aspoň virtuálne a prečítajte si Správu zo zahraničnej exkurzie aj s bohatou fotoprílohou.

baarle