V Číne sme rozbehli projekt 3D SmartCity

SmartCity je moderný koncept riadenia a budovania mesta, v ktorom sa uplatňuje prepojenie rozličných senzorov, vedy a digitálnej komunikácie smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a života ľudí v meste. Do tohto konceptu zapadá riešenie bilaterálneho výskumného projektu APVV/SK-CN-RD-18-0015 (3DSMARCITY) medzi UPJŠ v Košiciach a China University of Mining and Technology (CUMT) in Xuzhou (Sü-čou), provincia Ťiang-su v Číne.

Traja zástupcovia Ústavu geografie, prof. Jaroslav Hofierka, doc. Michal Gallay a Mgr. Katarína Onačillová v období od 7. do 14. 10. 2019 realizovali prvé osobné pracovné stretnutie s čínskym partnerom projektu School of Environmental Science and Spatial Informatics CUMT v Sü-čou. Stretnutie viedol prorektor CUMT, prof. Zhengfu Bian a ďalej sa ho za CUMT zúčastnil prodekan SESSI CUMT pre vonkajšie vzťahy prof. Nanshang Zheng, prof. Yongbo Wang, prof. Huachao Yang, Dr. Quizaho Zhang a Dr. Yaqin Sun. Obidve strany predstavili svoje odborné zameranie, súčasný výskum a najmä úlohy vykonané v rámci spoločného projektu. Tím SESSI CUMT sa zameriava na spresňovanie dráhy družíc globálnych navigačných systémov (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou), detailné 3D modelovanie mesta pomocou laserového skenovania a šikmej fotogrametrie z bezpilotných leteckých zariadení.

Odborný profil čínskeho a slovenského tímu vytvára predpoklady pre realizáciu spoločných experimentov, ktorých účelom bude zvýšiť presnosť získavania trojrozmerných dát o meste. Napriek odlišnej veľkosti záujmového územia obidvoch partnerov (Sü-čou, 10 mil. obyvateľov a Košice 0,24 mil. obyvateľov), urbánne prostredie čelí bez ohľadu na geografickú mierku podobným výzvam a trápia ho podobné problémy, ako napr. prehrievanie mesta, povodne, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a obnova zelene. Ich riešenie preukážeme v aplikačnej fáze spoločného výskumu uplatnením našich modelov pre výpočet teploty povrchu, bleskových povodní alebo solárneho potenciálu. Prvotné výsledky budú predstavené počas plánovanej návštevy partnerov z CUMT na UPJŠ v Košiciach v máji 2020.

cina0

 

cina1

 

cina2

 

cina3

 

cina4