Správa z exkurzie k predmetu Geografia Českej republiky

V dňoch 18. – 20. 10. 2019 sa naši študenti zúčastnili exkurzie na Morave, ktorá sa pod vedením doc. Hochmutha a Dr. Kullu realizovala v rámci voliteľného predmetu Geografia Českej republiky. 

Pozrite si Správu s exkurzie s bohatou fotoprílohou.

GCR kras