Úspech našej absolventky vo výzve World Data Viz Challenge

Naša minuloročná absolventa Anna Péliová využila možnosť programu Erasmus a momentálne je na absolventskej stáži na univerzite v katalánskej Girone. S kolegami z tamojšieho Oddelenia GIS sa zapojili do výzvy mesta Barcelona – World Data Viz Challenge, kde bolo potrebné využiť voľné dostupné dáta z mestského štatistického portálu a vytvoriť buď infografiku alebo mapu týkajúcu sa tohtoročnej témy – klimatického plánu Barcelony.

Svojimi poznatkami zo štúdia na našom ústave prispela k vytvoreniu webovej mapy LST Barcelony a spolu so svojim tímom sa dostala medzi šesť finalistov s možnosťou prezentovať svoju prácu na Smart City World Expo, ktoré sa tento rok kontalo v Barcelone.

Anke srdečne blahoželáme a Vás ostatných pozývame pozrieť si dielo jej riešiteľského tímu.

BCN