Členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 2002 do roku 2010)
člen AS PrF UPJŠ  (2008 - 2011; 2011 - 2013)
člen Geomorfologickej spoločnosti
člen krajskej komisie pre SOČ
člen Krajskej komisie geografickej olympiády

Študijné pobyty a stáže

2004 - 2 týždňový pobyt na Univerzita v Kolíne nad Rýnom
2012 - 1 týždňový pobyt, Univerzita Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin
2013 - 1 týždňový pobyt, Univerzita Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS,
ArcGIS, Kokeš, Corel, Topoľ