Research focus

  • geomorphology focusing on karst terrain
  • karst hydrography
  • speleology
  • speleocartography
Current projects
Period Project ID and Title úloha
2016-2018 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes co-researcher
2012-14 VEGA 1/1251/12: Specifics of geomorphological evolution of the eastern part of the Slovak karst. principal investigator
2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) co-researcher
2013-15

University research park TECHNICOM for inovative applications with the support of knowledge technologies

co-researcher
Finished projects
2009-11

VEGA 1/0161/09: Morphology and genesis of Pre-Quarternary cave systems in West Carpathians

principal investigator
2007-9 SK-UA- 0017-07: Assesment and cartographic modelling of natural-recreational potential of regions in Ukraine and Slovakia principal investigator
2006-7 SK-UA-00206: Hodnotenie zdrojov a krajinnoestetického potenciálu pre rozvoj ekoturizmu v Karpatskom regióne (vychádzajúceho z možností Košického kraja na Slovensku a Černiveckej oblasti na Ukrajine). principal investigator
2006-8 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku principal investigator
2003-5 VEGA 1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie  zodpovedný  riešiteľ
2000-2 VEGA 1/7396/20:Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny  zodpovedný riešiteľ