Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 Plánované v roku 2019

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci
11.12.2019 Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku Katarína Bónová
13.11.2019 Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století Olga Halásová
09.4.2019  Oznámime Aleš Nováček
10.4.2019 Borders and Migration Rossen Koroutchev
17.4.2019 3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům Jan Brus