Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: Ing. Katarína Bónová, PhD.

 Plánované v roku 2020

 Dátum

Téma prednášky

Prednášajúci

08.4.2020   

Geografia v projekte IT Akadémia           

Stela Csachová,  Veronika Ondová, Ján Kaňuk

 04.3.2020                                                         

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi?                                                                                                                       

Marián Halás