Rozbehli sme bezpilotné hyperspektrálne skenovanie

scout_in_air.jpg

Rôzne typy povrchu krajiny rôzne odrážajú dopadnuté slnečné žiarenie. Ľudským oko vidíme túto odrazivosť iba v časti slnečného spektra (~400-700 nanometrov), avšak žiarenie iných vlnových dĺžok ostáva pre náš zrak nepostihnuteľné. Tento hendikep ľudského oka prekonávajú hyperspektrálne kamery, ktoré umožujú mapovať a zobraziť špecifické vlastnosti zemského povrchu v stovkách spektrálnych pásiem.

 

hs_explained.jpg

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach disponuje bezpilotnou helikoptérou Scout B1-100 s hyperspektrálnou kamerou AISA Kestrel 10 (f.SPECIM) zameranou na rozsah vlnových dĺžok v tej časti spektra, kde sa výrazne prejavujú rozdiely v rôznych typoch vegetácie a vlhkosti povrchu (400-1000 nm).

Touto kamerou chceme monitorovať dynamiku poľnohospodárskych plodín ale aj prirodzenej zelene a skúmať ako ju podmieneňujú iné javy, napr. erózia pôdy, úrodnosť pôdy, aplikácia hnojív, prírodné katastrofy. Viac o našom systéme nájdete v článku v časopise Pure and Applied Geophysics.

hs_training.jpg

V dňoch 10. - 11. apríla 2018 zástupca f. SPECIM Jukka Okkonen z Fínska realizoval na ÚGE odborné školenie zamerané na spracovanie hyperspektrálnych dát a zlepšenie geometrickej presnosti mapovania našou kamerou. Školenia sa zúčastnili doktorandi Katarína Onačillová, Ján Šašak, Jozef Šupinský, a zamestnanci Ján Kaňuk, Eduard Dvorný a Michal Gallay.

jukka_writing.jpg

Testovací let pre kalibráciu kamery sme uskutočnili na letisku v Mirkovciach. Z troch rôznych smerov sme nalietali tri letové pásy vo výške 100 metrov nad terénom. Plocha asfaltu a bielej maľby na letisku ako aj pomocné bielo-čierne terče poskytli kontrastné plochy pre identifikáciu vlicovacích bodov tak, aby bolo možné vyčísliť vzťah medzi navigačnými senzormi vrtulníka a hyperspektrálnej kamery (boresight).

 hs_targets.jpg
Plánovanie dráhy letu, štart a autonómnu navigáciu mal na starosti Jano Kaňuk.
hs_jano_gcs.jpg

screen_shot_1.jpg

 Eduard Dvorný mal na starosti technické vybavenie vrtulníka a záložné manuálne pilotovanie.

hs_edo.jpg

 Výsledné dáta sme spracovali a na základe nich určili potrebné odchýlky, ktoré pri budúcich letoch môžeme zohľadniť a zvýšiť absolútnu presnosť mapovania na úroveň niekoľkých decimetrov.

Obrázok dole ukazuje dáta pred spracovaním a po spracovaní. Farby sú neprirodzené, pretože vyjadrujú odrazivosť v infračervenej časti spektra, ktorú voľným okom nevnímame. Po zobrazení spektrálnych pásiem 775 nm, 544 nm, 432 nm cez farebné kanály RGB sa vegetáciajaví odtieňmi červenej, pôda je zelnosivá a asfaltový povrch má modrasté odtiene. Vďaka spektrálnej citlivosti detialne vyniká rôznorodosť povrchu, ktorú bežnou kamerou nemožno zachytiť.

mirkovce_fl1_raw_data.jpg
 mirkovce_fl1_georectified_data.jpg
Najbližšie nasadenie bezpilotného systému plánujeme v tokajskej oblasti v rámci projektu TOKAJGIS. Sme zvedaví ako sa budú javiť rôzne odrody a kondícia viniča. Radosť z úspešnej misie a celého školenia vyjadruje aj spoločná selfie.
hs_happy_end.jpg