Redakčná rada / Editorial Board

Hlavný redaktor / Editor-in-Chief
  prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko
Zástupca hlavného redaktora / Deputy Editor-in-Chief
  doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko
Redaktori / Associate editors
 

Mgr. Marián Kulla, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko

 

Mgr. Ladislav Novotný, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko

 
Poradná redakčná rada / Editorial Advisory Board
 

doc. RNDr. Marián Halás, PhD., Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, Česko

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko

doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, Česko

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, Česko

Dr. Jennifer McKinley, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queens University, Belfast, Spojené kráľovstvo

prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česko

prof. Valeriy Petrovych Rudenko, Faculty of Geography, Chernivtsi National University, Černovice (Chernivtsi), Ukrajina

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko

doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, Česko

 

>>> späť