flow.jpg
Vedúci laboratória: Doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD. 
 
 Technologické vybavenie
 • Tangible Landscape - zostava obsahuje PC s OS LINUX Ubuntu s GRASS GIS, xBox One Kinect, dataprojektor, stôl so stojanom a kinetický piesok
 • GNSS systém EPP Set – Hiper ll: Digital UHF 410-440 MHz s GSM/GPRS modemom pre meranie v reálnom čase a zber dát pre postprocesing od spoločnosti TOPCON, doplnený o rozšírenie ku GNSS systému EPP Set – Hiper ll: Digital UHF 410-440 MHz s GSM/GPRS modemom;
 • GPS Trimble Juno SB s podporným softvérom GPS Pathfinder Office, Terra Sync;
 • GPS Garmin eTrex s podporným softvérom Mapsource s topografickým podkladom Slovakia Topo a Czech Topo;
 • geodetická elektronická totálna stanica Leica TC 605;
 • digitálne diaľkomery - Leica Disto D3, Leica Disto D510;
 • univerzálny teodolit MOM-Te-D4;
 • nivelačné prístroje MEOPTA Kolibri;
 • farebný stolný skener EPSON GT–15 000;
Softvérové licencie
 • 11 linecncií softvéru RiScan Pro Processing s rozšíreniami Camera Modul a Multi-Station Adjustment Module
 • 3 licencie softvéru Agisoft Photoscan 1.1.6 Professional Edition
 • 3 licencie softvéru Betley Academic SELECT Subscription s viac ako 5O aplikáciami (napr. Microstation, PointTools, AECOsim Building Designer, WaterCAD, StormCAD, FlowMaster, Power InRoads)
 • 1 licencia softvéru Scene of firmy FARO
 • 1 licencia softvéru ArcGIS for Server Enterprise Advanced 10.x  od firmy ESRI (vrátane rozšírení Data Interoperability, Image, Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst a Geostatistical Analyst);
 • 31 licencií softvéru ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use10.x  od firmy ESRI (vrátane rozšírení Data Interoperability, Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst a Geostatistical Analyst);
 • 25 licencií CorelDRAW Graphics Suite X5;
 • inštalácie voľne šíriteľného softvéru (open source): GRASS GIS; R; MapServer; LAStools; MeshLab; CloudCompare; Blender

Geopriestorové údaje

 • Digitálna vektorová mapa Slovenska SVM 50
 • Vojenské topografické mapy 1:25 000
 • dáta z pozemného laserového skenovania z rôznych oblastí a rôznych foriem (napr. časť jaskyne Domica, rôzne typy budov, kaňony, vegetácia)
 

 
TLS_hvozdikov_park.jpg
Ukážka mračna 3D bodov získaných pozemným laserovým skenovaním skenerom VZ-1000 v Hvozdíkovom parku v Košiciach. Scéna zobrazuje 5,3 milióna bodov. Zachytené sú aj detaily koruny stromov ako konáre a listy.