Vedúci oddelenia: RNDr. Alena GESSERT, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
     
Členovia:  barabas profil RNDr. Dušan BARABAS, CSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   bonova-katarina Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  21553031 10210477393713087 1671276742 n  kópia Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2254

 

Riešené vedecko-výskumné projekty:

Vedecké granty financované agentúrami VEGA, KEGA, APVV Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.;
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
     
Medzinárodné projekty
2012-15 OTKA (Maďarsko) 104811: Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism

Dr. László Mari (ELTE Budapešť)  

RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

Ukončené projekty Oddelenia fyzickej geografie

Oddelenie fyzickej geografie zabezpečuje tieto predmety

  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - medziodborové štúdium
Bakalársky
stupeň
Geológia a petrografia
Meteorológia a klimatológia
Geologická exkurzia
Geomorfológia
Hydrológia a hydrogeografia
Pedológia a pedogeografia
Mapovací kurz z fyzickej geografie
Biogeografia
Exkurzia z fyzickej geografie
Fyzická geografia Slovenskej republiky
Regionálna geografia Európy (fyzická geografia)
Geoekológia
Endogénne geologické procesy
Základy karsológie a speleológie
Geológia a petrografia
Geomorfológia
Geologická exkurzia
Fyzická geografia 1
Fyzická geografia 2
Exkurzia z fyzickej geografie
Regionálna geografia Slovenska (fyzická geografia)
Geoekológia
Krajina vo štvrtohorách
Geografia a životné prostredie I.
Hydrologické praktikum
Endogénne geologické procesy
Základy karsológie a speleológie

     
Magisterský
stupeň
Krajina vo štvrtohorách
Fyzická geografia pevnín a oceánov
Geografia a životné prostredie I.
Nerastné suroviny - geologické a environmentálne relácie
Prírodné hrozby a riziká
Geografia a životné prostredie II.
Územné systémy ekologickej stability
Vybrané metódy terénneho výskumu
Krajinno-ekologické plánovanie
 Regionálna geografia Európy (fyzická geografia)