Zahraničná exkurzia 2019:
Benelux

Správa z exkurzie

Exkurzný sprievodca

Informácie a pokyny pred odchodom

Predbežné informácie

trasa2019