Zahraničná exkurzia 2020:
Kaliningrad Petrohrad

Aktualizované predbežné informácie (február 2020)

ZAEX 2020 trasa